Regisztrálás módja és részvételi díj

Konferencia-előadások és poszter-prezentácók benyújtásának szabályai
Az absztrakt a benyújtott prezentáció rövid tartalmi összefoglalója, az alábbi elemeket tartalmazza:

  • a prezentáció címét,
  • műfaját (poszter, konferencia-előadás, szimpóziumi előadás)
  • a szerző(k) nevét
  • a bekezdésekre tagolt, szóközökkel együtt legalább 1500, legfeljebb 3000 karakter terjedelmű szöveget. Az absztrakt javasolt tartalmi egységei (vö. a bírálati szempontrendszerrel): szakirodalmi háttér, a kutatás célja, módszerei, fontosabb eredményei, az eredmények értékelése, a kutatás elméleti és gyakorlati relevanciája. Az absztraktnak szakirodalmi hivatkozásjegyzéket nem kell tartalmaznia, de a hivatkozást a szövegben meg lehet adni, melynek módja: (vezetéknév, évszám), például (Kovács, 2012).

 

Szimpóziumok benyújtásának szabályai

A szimpózium részeként benyújtott előadások absztraktjának ugyanazoknak a formai és minőségi követelményeknek kell megfelelniük, mint a poszterek és a konferencia-előadások absztraktjainak. A szimpózium-előadásokat a szimpózium elnöke nyújtja be. Emellett a szimpózium elnöke a teljes szimpózium absztraktját is benyújtja, amely tartalmazza az alábbi elemeket:

  • a felkért opponens adatait
  • a szimpózium tartalmi összefoglalóját, amelynek terjedelme 15003000 karakter.

 

Az absztraktokban ne szerepeljen a szerző(k) neve, munkahelyének, kutatócsoportjának a megnevezése, vagy bármilyen olyan információ, ami a bírálat során az objektív értékelést megakadályozhatja!

A kutatást támogató forrás megnevezésére egy külön rovat szolgál a szakmai anyagok feltöltése során.

Részvételi díj

A konferencia díja tartalmazza a szakmai és a kulturális programokon való részvételt, a frissítőket, a szendvicsebédeket és a csütörtök esti állófogadást.

A november 9-ei VIP társas vacsora díját (6600 Ft) a helyszínen (Trófea Grill Étterem, Király utca 32.) tudják a résztvevők befizetni. A VIP vacsorán való részvételi szándékot a regisztrációkor kell jelezni.

Részvételi kategóriák Kedvezményes befizetés
2018. augusztus 31-ig
Befizetés
2018. szeptember 1-je és október 15-e között
BA-/BSc- és MA-/MSc- hallgató aktív jogviszonnyal

Phd hallgató (ösztöndíjas és költségtérítéses)
aktív jogviszonnyal

32.000 Ft 45.000 Ft
Minden más résztvevő 38.000 Ft
Content | Menu | Access panel