Fizetés és számlázás

Fizetés

A résztvevő a részvételi díjat a kedvezményes fizetési határidőig, de legkésőbb 2018. október 15-ig köteles a Pro Psychologia Alapítvány bankszámlájára átutalni.

Bankszámlaszám: 11707062-20002437-00000000
IBAN: HU85117070622000243700000000
SWIFT: OTPVHUHB

A részvételi díj összegének átutalásakor a közlemény rovatban a regisztrációkor feltüntetett nevet és e-mail címet kell feltüntetni. Ennek hiányában az Alapítvány nem vállal felelősséget a beérkezett összeg azonosításáért.

A jelentkezés visszaigazolását követően és a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése után haladéktalanul intézkedünk az Áfa törvény 17. §-ának és 43. § (2) bekezdésének megfelelő számla kiállításáról és megküldéséről elektronikus úton. (Nyomtatott számlát külön kérésre küld az Alapítvány.)

 Díjbekérő

Intézmények, gazdasági társaságok részére a befizetés elindításához igény esetén díjbekérőt küldünk. Ez iránti igényét az alábbi e-mail címen jelezheti: propszichologia@ppk.elte.hu

Az Alapítvány papír formátumú számlákat abban az esetben állít ki, amennyiben a megrendelő ezt az igényét a díjbekérés során jelzi.  

 Számlázás

A jelentkezéskor megjelölt részvételi díjról az Alapítvány elektronikus számlát állít ki a jelentkező által megadott számlázási címre.
Az Alapítvány jogosult elektronikus számlák kiállítására, illetve ezen számlák e-mailben történő kézbesítésére, mely számlákat a számla befogadója eredeti dokumentumnak tekint.
A számlafizető felelősséget vállal azért, hogy az elektronikus számlákat a vonatkozó helyi törvényeknek megfelelően kezeli.
Az elektronikus számlát az Alapítvány a megadott e-mail címre küldi el. Kérjük, hogy a számlázásra vonatkozó rovatot feltétlenül töltse ki, valamint adja meg a kontaktszemély nevét és e-mail címét, akivel a számlázás ügyében, szükség esetén, az Alapítvány felveheti a kapcsolatot.

Amennyiben a számlázási rovatot hiányosan tölti ki, megrendelését nem áll módunkban elfogadni!

A számlázási nevet, címet és e-mail címet kérjük pontosan megadni!
Számlával kapcsolatos reklamációt a számla kézhezvételét követő 8 napon belül, kizárólag indoklással ellátott emailben fogad el az Alapítvány.

Határidőn túl számlát módosítani, illetve sztornózni nincs lehetőség.

2018. augusztus 1-je és 20-a között az Alapítvány nem állít ki és nem küld ki számlát.

A jelentkezés akkor válik véglegessé, amikor a részvételi díj összege a rendezvényt megelőzően, de legkésőbb 2018. október 15-ig beérkezik az Alapítvány bankszámlájára.

Content | Menu | Access panel