Kedves Kolléga!

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága megbízásából 2018. november 8-10. között az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Pedagógiai és Pszichológiai Karon rendezi meg a XVIII. Országos Neveléstudományi Konferenciát.

Kérjük, vegyenek részt a magyar neveléstudomány legrangosabb hazai konferenciáján, melynek központi témája ebben az évben a kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések.

A témaválasztás egyrészt tükrözi a neveléstudomány interdiszciplináris jellegét, a kutatási sokszínűség utal a különböző tudományos paradigmák, megközelítések egymás mellett élésére, egymást megtermékenyítő hatására, másrészt azt is megjeleníti, hogy a kutatás nem értelmezhető a praxis nélkül, célja a társadalmi, gyakorlati hasznosulás. Emellett arra is rámutat, hogy mind a kutató műhelyekben, mind az nevelési-oktatási gyakorlatban felértékelődik a kollaboráció. Ezek az együttműködések és hálózatok egyaránt elősegítik a tudományos eredmények gyarapodását, terjedését és kontrollját.

Fehérvári Anikó
a konferencia elnöke

Széll Krisztián
a konferencia titkára

Content | Menu | Access panel