Bírálati szempontok

Bírálati szempontok és végső döntés

A benyújtott szakmai anyagokat a Tudományos Programbizottság által felkért két, független bíráló értékeli. A bírálati folyamat titkos, sem a bíráló nem ismeri a bírált munka szerzőjét (szerzőit), sem a bírált munka szerzője a bírálót, a bírálókat.
Tematikus előadás és poszter esetében a szerzők, szimpóziumoknál a szimpózium vezetők megkapják a bírálat eredményét és annak indoklását. Nyilvánosságra csak az elfogadott tematikus előadások, szimpóziumi előadások és poszterek listája kerül.
Az értékelés egyformán történik szimpóziumi és tematikus előadás, illetve poszter esetében. Külön szempontok alapján értékelik viszont az elméleti és az empirikus jellegű szakmai anyagokat (erről a feltöltéskor maga a szerző nyilatkozik), illetve a szimpózium összefoglalóját.

Elméleti munka
 1. Elméleti beágyazottság, az elmélet részletezettsége
 2. Elemzési szempontok, relevanciájuk
 3. Eredetiség
 4. Általános minőség, szerkezet, stílus
 5. Elméleti és gyakorlati jelentőség
Empirikus munka
 1. Elméleti beágyazottság
 2. Célok, kutatási kérdések, hipotézisek, alkalmazott módszerek
 3. Eredmények bemutatása, értelmezése
 4. Általános minőség, szerkezet, stílus
 5. Elméleti és gyakorlati jelentőség
Szimpózium összefoglalója
 1. Célok
 2. Koherencia
 3. Általános minőség, szerkezet, stílus
 4. Elméleti és gyakorlati jelentőség

 

Mindegyik kategóriában 0 és 5 közötti pontszámmal értékelik a bírálók a szakmai anyagot, és rövid szöveges értékelést is írnak. Ha a két bíráló által adott összpontszám között 10 vagy ennél nagyobb a különbség, a Tudományos Programbizottság harmadik bírálót kér fel az értékelésre.

A bírálók értékelésének maximális figyelembevételével a végső döntést a Tudományos Programbizottság hozza meg az elméleti és az empirikus munkáknál külön-külön meghatározott ponthatár alapján.

A döntés lehet: (1) elfogadva; (2) elutasítva; (3) átsorolva.

Elutasítás esetén nincs mód a szakmai anyag javítására és újbóli benyújtására.

Az átsorolás azt jelenti, hogy a szimpóziumi előadás tematikus előadásként, a tematikus előadás poszterként szerepelhet a programban. Átsorolt szakmai anyag esetében a szerző nyilatkozhat (onk2018@ppk.elte.hu) arról, hogy ebben a formában nem kívánja bemutatni munkáját. Ennek formájáról és határidejéről az értékelés megküldésével egyidőben kapnak tájékoztatást az érintettek.

Az elfogadás nem jár automatikusan együtt a szakmai anyag konferenciakötetben való megjelenésével. Ez csak abban az esetben történik meg, ha a résztvevő a jelzett határidőig a részvételi díjat befizeti.

Content | Menu | Access panel